Forside

Arrangementer

Ophold

Aktuelt

Billedet

Kontakt

Forhistorie til Mikkelsbakke Refugium


En dag kort før pinse 1995 sad en præst i sit studereværelse i Østhimmerland og arbejdede på en prædiken om fællesskabet i Kristus. I Joh. 17 læste hun igen ordene om at være ét i Kristus og tænkte på problemer med nadverfællesskab, dåbsspørgsmål og andre barrierer. Klart, kærligt og lidt bedrøvet lød nu Herrens stemme i rummet: Når I skal være ét i mig, hvorfor har I da disse fjendebilleder?

Noget chokeret over den direkte tiltale begyndte præsten nu at gruble og stillede derefter - i tide og utide - Herrens spørgsmål til mange kolleger i Nordjylland - både fra folkekirken, den katolske kirke og frikirkerne. En del af dem mødtes den 7. juli 1996 i Hjørring og blev enige om at arbejde for et fælles sted til dialog retræter og økumenisk fællesskab, et sted med fred, skønhed og plads. En arbejdsgruppe blev nedsat, bestående af metodister, baptister, katolikker, missionsforbunds- og folkekirkefolk.

Et par måneder senere samledes den forberedende generalforsamling, og et arbejdsudvalg gik i gang med de forskellige spørgsmål. Alle arbejdede hurtigt og seriøst, og i november 1996 samledes den stiftende generalforsamling og vedtog navnet: Foreningen til oprettelse af et fælleskirkeligt Klosterhus i Nordjylland. Vedtægter blev godkendt for både forening og den kommende selvejende institution, og bestyrelsen blev udpeget. Der var allerede over hundrede medlemmer i foreningen, og medlemsbladet "Klosterposten" holdt medlemmerne à jour. Bestyrelsen arbejdede med at finde et sted og få de fornødne tilladelser.

De følgende år så vi på adskillige egnede steder, lærte en masse om jura og økonomi og talte med tekniske forvaltninger, fredningsstyrelser, bankfolk og mange andre. Vi afholdt flere retræter rundt om og lærte en masse af hinanden. Foreningen voksede støt og flere kirkesamfund blev repræsenteret. Bestyrelsen var en overgang ved at tabe modet, men så fik foreningen skænket 2 x 100.000 kr. til formålet, og det begyndte at se mere realistisk ud. I september 1998 lød Herrens ord igen til præsten i Østhimmerland, denne gang om at ringe til Mors og dér finde et sted. Samme uge skulle et lille psykiatrisk plejehjem nedlægges på Vestmors lige overfor kirkebakken med Tæbring sognekirke og med udsigt til Limjorden få hundrede meter borte. Ejendommen er omgivet af et bølgende bakkelandskab og har præstegårdsskoven som nabo. Der er en forunderlig fred.

Med en ret stor have, et boligareal på små 800 m2 fordelt på hovedbygning, et par mindre udhuse og en bestyrerbolig virkede stedet perfekt til formålet.